Hiçkimse ikinci bir fikre ihtiyaç duymayacak kadar bilge olamaz.